Dziękuję bardzo wszystkim pracownikom Ordo Iuris za wieloletnią działalność na rzecz wolności wypowiedzi i wyznania. Jesteście wielcy!