Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do prężnego funkcjonowania instytutu przez te 10 lat. Trudno sobie wyobrazić skuteczną walkę o ochronę spraw fundamentalnych bez wsparcia Ordo Iuris. Życzę rozwoju w dalszych latach i jeszcze skuteczniejszej walki o ochronę wartości! Pozdrawiam również wszystkich wspierających.