Broniąc dobra, jesteście jednocześnie obrońcami dobrego imienia prawników. Okazuje się bowiem, że prawnicy to nie tylko spaczona moralnie „kasta nadzwyczajna” zaprzątnięta własnymi interesami i polityką, ale również ludzie z zasadami zatroskani o dobro wspólne i wyczuleni na krzywdę ludzką. Potrzeba dziś bardziej niż kiedykolwiek takich prawników i takiej organizacji jak Ordo Iuris. Niech Duch Święty Was prowadzi oraz obdarza wytrwałością i radością z dobra, które czynicie.