Niech Nasza iskra wybuchnie ogniem szanowania prawa Boskiego i naturalnego.