Dziękując za Waszą pracę, życzę dalszych sukcesów w obronie prawdy, godności ludzkiej i prawa.