Z okazji Jubileuszu wraz z podziękowaniami i gratulacjami proszę przyjąć serdeczne życzenia, wszelkiego dobra i szerokiego kręgu przyjaciół wspierających działania Instytutu przez kolejne lata 🌹 Szczęść Boże!