Wspólnota Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris to przede wszystkim wspólnota – wspólnota ekspertów, współpracowników, Darczyńców, Przyjaciół oraz beneficjentów Instytutu.

Poprosiliśmy niektóre osoby z tego grona o kilka słów na temat Instytutu Ordo Iuris.

Lwy Ordo Iuris

Kulminacyjnym wydarzeniem jubileuszu 10-lecia Ordo Iuris była gala zorganizowana 30 września. Podczas uroczystości wręczone zostały Lwy Ordo Iuris – nagrody przyznane przez głosujących internautów oraz kapitułę dla osób, które odważnie walczą w obronie życia, rodziny, wolności i chrześcijańskiego dziedzictwa narodu.

Janusz Komenda

O sprawę Pana Janusza Komendy walczyliśmy przez kilka lat, ostatecznie doprowadzając do zwycięstwa w postaci przywrócenia go do pracy w IKEA, skąd wyrzucono go ze względu na wyznawane przez niego wartości.

prof. Bogdan Chazan

Instytut Ordo Iuris współpracuje z prof. Bogdanem Chazanem od 9 lat. Wygrywaliśmy reprezentując go w licznych procesach sądowych. Przede wszystkim stanęliśmy w obronie prof. Bogdana Chazana (dyrektora Szpitala św. Rodziny w Warszawie), który odmówił wykonania aborcji, powołując się na „klauzulę sumienia”. Sprawa powództwa o przywrócenie go do pracy i wypłatę odszkodowania wciąż czeka na pozytywne zakończenie.

Rodzina Państwa Dzierżanowskich

Działania naszego Instytutu Państwo Dzierżanowscy wspierają od dłuższego czasu, co nimi kieruje  – zachęcamy do wysłuchania.

Red. Paweł Chmielewski

Eksperci Instytutu Ordo Iuris są stałymi gośćmi telewizji internetowej PCh24TV, którego prowadzącym jest często red. Paweł Chmielewski. Jak on widzi misję Instytutu Ordo Iuris?

Paweł Jaworski | Żołnierze Chrystusa

Paweł Jaworski jako reprezentant Żołnierzy Chrystusa podzielił się swoimi odczuciami na temat Instytutu Ordo Iuris. Wspólnota Żołnierzy Chrystusa korzystała w przeszłości z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Red. Łukarz Warzecha

Zdaniem Łukasza Warzechy opracowania i analizy Instytutu Ordo Iuris są cennym źródłem wartościowych informacji, które wykorzystuje jako publicysta. Złożył on okolicznościowe życzenia całej społeczności Instytutu z okazji naszego 10-lecia.

Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć

Pani Aleksandra od wielu lat wspiera działania Instytutu Ordo Iuris, przygotowała ona specjalnie dla naszej społeczności wiersz. Serdecznie dziękujemy!

Marek Miśko

Cezary Krysztopa

Dziennikarz i rysownik Cezary Krysztopa pod wielu lat pracuje na rzecz niezależnych mediów. Z jego doświadczenia wynika, że do chwili powstania Instytutu Ordo Iuris niezależni dziennikarze nie mieli pewności wsparcia prawnego w razie próby ich cenzurowania.

Dr Jolanta Hajdasz

Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy podziękowała Instytutowi Ordo iuris za pomoc jego ekspertów w obronie wolności mediów.

Niezmienny porządek – red. Paweł Lisicki

Dziennikarz, publicysta od oraz redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” wskazał na to, jak ważny jest porządek prawny i nienaruszalność prawa naturalnego.

Prof. David Engels

Belgijski historyk i filozof pracujący jako starszy analityk w Instytucie Zachodnim złożył Instytutowi Ordo Iuris życzenia, wskazując na merytoryczną pracę Instytutu.