Poznaj historię Ordo Iuris

2012
2012

Rodzi się pomysł na powołanie Instytutu Ordo Iuris i jego pierwszy projekt

2013
2013

Założenie Instytutu Ordo Iuris

14 sierpnia 2013 r. formalnie zarejestrowaliśmy działalność Instytutu Ordo Iuris.

2013
2013

Pierwsza skuteczna interwencja. Dzieci wracają do domu

To był nasz pierwszy sukces na sali sądowej. Już dwa tygodnie po oficjalnym zarejestrowaniu działalności, udzieliliśmy pomocy prawnej samotnej matce, której odebrano dzieci – bez wyroku sądu i z naruszeniem przepisów. Kobiecie odmówiona nawet przyznania pełnomocnika z urzędu. Dopiero kompleksowe wsparcie prawników Ordo Iuris doprowadziło do tego, że warszawski sąd rejonowy zakończył kilkumiesięczną gehennę Pani Katarzyny i pozwolił dzieciom wrócić do rodzinnego domu.

2014
2014

Raport: Czy ratyfikować Konwencję Stambulską?

Instytut Ordo Iuris był pierwszym polskim think-tankiem, który w merytoryczny sposób przeanalizował treść genderowej  Konwencji Stambulskiej. Przygotowaliśmy wówczas obszerny, raport, który ukierunkował polską debatę publiczną na temat zwodniczego dokumentu Rady Europy, prowadząc ostatecznie do tego, że Premier RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności genderowej konwencji z Konstytucją RP.

2014
2014

Pierwsze sądowe zwycięstwo w walce o prawdę na temat aborcji

W 2014 r. odnieśliśmy pierwsze zwycięstwo w batalii o zagwarantowanie konstytucyjnej wolności słowa obrońcom życia, którzy publicznie mówią, że aborcja jest zabójstwem człowieka. Po raz pierwszy zwyciężyliśmy w imieniu działaczy Fundacji Pro – Prawo do Życia z Opoczna, którzy zorganizowali antyaborcyjną wystawę „Wybierz Życie”.

2014
2014

Ordo Iuris w obronie prof. Bogdana Chazana

Stanęliśmy w obronie prof. Bogdana Chazana – dyrektora Szpitala św. Rodziny w Warszawie, który odmówił wykonania aborcji, powołując się na „klauzulę sumienia”. W efekcie, lekarz stracił pracę i stał się obiektem agresywnej nagonki medialnej. Cała sprawa okazała się przełomowa w debacie na temat klauzuli sumienia. W 2015 r. sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, który umocnił swoim wyrokiem gwarantowaną w Konstytucji RP wolność sumienia, a 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę pacjentki prof. Chazana. Doprowadziliśmy też do tego, że radykalni politycy musieli publicznie przepraszać profesora za kierowane wobec niego obelgi.

2015
2015

Początek programu stażowego Instytutu Ordo Iuris

Jednym z kluczowych obszarów działalności Instytutu Ordo Iuris jest intelektualna i etyczna formacja młodych prawników. W ramach programów stażowych, studenci i absolwenci prawa oraz innych nauk społecznych doskonalą swoje umiejętności pod okiem doświadczonych prawników Ordo Iuris. Najlepsi z nich zostali stałymi współpracownikami Instytutu.

2015
2015

Działacze LGBT przepraszają dr. Paula Camerona

Stanęliśmy w obronie dr. Paula Camerona – amerykańskiego psychologa, który stał się celem bezprecedensowego ataku ze strony aktywistów LGBT, próbujących zablokować jego wykłady w Polsce. Dzięki naszej interwencji oszczercy, którzy naruszyli dobre imię i renomę naukową amerykańskiego psychologa, zostali zobowiązani do przeprosin.

2015
2015

Raport: Jakiej polityki prorodzinnej potrzebuje Polska?

Polska od lat zmierza nieuchronnie w stronę demograficznej katastrofy. Doświadczenia państw europejskich wskazują, że odpowiednio skonstruowane instrumenty polityki rodzinnej mogą przyczynić się do wzrostu dzietności. Dlatego przygotowaliśmy obszerny raport, w którym przeanalizowaliśmy sytuację oraz politykę demograficzną Polski i innych krajów europejskich, przedstawiając jednocześnie propozycje kompleksowych zmian systemowych. Raport zainicjował debatę publiczną na temat skutecznych instrumentów polityki prorodzinnej, której efektem były wprowadzane później rządowe programy wspierające rodziny.

2016
2016

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Stop Aborcji”

Prawie pół miliona Polaków poparło projekt inicjatywy ustawodawczej “Stop Aborcji”, współorganizowany przez Instytut Ordo Iuris. Choć sama ta inicjatywa nie odniosła sukcesu w pierwszym starciu, to skruszyła mury lobby aborcyjnego na tyle mocno, że w 2022 r. Trybunał Konstytucyjny ostatecznie zakończył gehennę nienarodzonych dzieci niepełnosprawnych, delegalizując aborcję eugeniczną w Polsce.

2016
2016

Otwarcie biura Ordo Iuris w Brukseli

Aby wzmocnić głos obrońców życia, rodziny i wolności na forum unijnym, otworzyliśmy biuro Ordo Iuris w Brukseli. Do dziś możemy dzięki temu szczegółowo monitorować prace wszystkich instytucji decyzyjnych Unii Europejskiej.

2016
2016

Powołanie Centrum Wolności Religijnej

W 2016 r. zainaugurowaliśmy działalność pierwszego w Polsce Centrum Wolności Religijnej, które do dziś monitoruje, raportuje i interweniuje w coraz częstszych przypadkach dyskryminacji, agresji i przestępstw z nienawiści do chrześcijan w Polsce.

2017
2017

Utworzenie Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris

Działalność Instytutu Ordo Iuris możliwa jest tylko dzięki hojności Darczyńców, którzy rozumieją, że nasze zaangażowanie wymaga regularnego wsparcia. Z myślą o nich powołaliśmy Krąg Przyjaciół Ordo Iuris – program dla osób szczególnie zaangażowanych w misję Instytutu. Tworzą go Darczyńcy, którzy swoimi comiesięcznymi darowiznami umożliwiają nam skuteczne i profesjonalne działanie.

2017
2017

Uzyskanie przez Ordo Iuris statusu konsultacyjnego przy ONZ

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ przyznała Ordo Iuris specjalny status konsultacyjny, dzięki któremu możemy do dziś skutecznie włączać się w prace jednego z sześciu głównych organów ONZ i brać udział w implementacji planów, programów i deklaracji przyjmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

2017
2017

Rozpoczęcie akcji “Chrońmy Dzieci!”

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia rodziców, zaniepokojonych ideologiczną indoktrynacją ich dzieci, przeprowadziliśmy masową kontrolę legalności działań organizacji, prowadzących zajęcia dodatkowe w polskich szkołach. Przygotowaliśmy także poradnik dla rodziców jak chronić swoje dzieci oraz rodzicielskie oświadczenie wychowawcze.

2018
2018

Forum Praw i Wolności

9 czerwca 2018 r. zorganizowaliśmy na Stadionie Narodowym Forum Praw i Wolności w 70. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W 11 interdyscyplinarnych panelach tematycznych wzięli udział wybitni prawnicy, sędziowie (w tym sędziowie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego), naukowcy, dziennikarze, publicyści, społecznicy, urzędnicy i przedsiębiorcy, którzy rozmawiali na temat istoty i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich. List do uczestników Forum skierował Prezydent Andrzej Duda.

2018
2018

Powstanie czasopisma „Kultura Prawna”

„Kultura Prawna” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Ordo Iuris, w którym publikujemy polsko i anglojęzyczne artykuły, komentarze i recenzje poświęcone wszelkim zagadnieniom prawnym z dziedziny filozofii, historii myśli politycznej i prawnej, politologii, socjologii, antropologii i kulturoznawstwa. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają wybitni naukowcy z Polski, Węgier, Holandii, Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych.

2018
2018

Konwencja o Prawach Rodziny

Chcąc stworzyć alternatywę dla genderowej Konwencji stambulskiej, prawnicy Ordo Iuris przygotowali projekt Konwencji o Prawach Rodziny, którą zaprezentowaliśmy w Parlamencie Europejskim oraz na konferencjach we Francji, w Rumunii, w Chorwacji i na Słowacji, a nawet na forum ONZ w Nowym Jorku. Nasz projekt został poparty przez polskiego ministra spraw zagranicznych, włoskiego ministra rodziny oraz przez kilkadziesiąt organizacji społecznych i eksperckich z Niemiec, Norwegii, Węgier czy Bułgarii.

2019
2019

Przeprowadzka do PAST-y

W związku z dynamicznym rozwojem Instytutu, w 2019 r. przeprowadziliśmy się z 3 mniejszych lokali w Warszawie do jednego biura w ścisłym centrum miasta – w historycznym budynku PAST-y. Wcześniej wyremontowaliśmy lokal dzięki wielkiemu wsparciu Darczyńców. Do dziś w centralnym punkcie biura znajduje się tablica upamiętniająca Darczyńców, którzy wsparli remont.

2019
2019

Samorządowa Karta Praw Rodzin

Gdy Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział przyjęcie ideologicznej „Deklaracji LGBT+”, nie tylko przeciwstawiliśmy się ideologicznym postulatom dokumentu ale też w ramach odpowiedzi przygotowaliśmy projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin – prorodzinnej uchwały dla polskich gmin, powiatów i województw. Naszą uchwałę przyjęło do dziś ponad 40 wspólnot samorządowych z całego kraju.

2019
2019

Powołanie Akademii Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris za jedno ze swoich najważniejszych zadań uważa kształcenie nowego pokolenia profesjonalnych i skutecznych prawników, którzy będą odważnie bronić fundamentalnych wartości polskiej konstytucji. Dlatego wraz z kołami naukowymi działającymi na uniwersytetach w całej Polsce, organizujemy regularne szkolenia dla studentów, doktorantów oraz absolwentów prawa i innych nauk społecznych i humanistycznych. Uczestnicy Akademii Ordo Iuris mogą nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego czy międzynarodowego, ale też nauczyć się sztuki autoprezentacji czy wystąpień medialnych.

2019
2019

Blokada postulatów aborcyjnych na szczycie w Nairobi

W 2019 r. wzięliśmy udział w szczycie w Nairobi, w trakcie którego próbowano bezprawnie uznać aborcję za prawo człowieka. Chociaż organizatorzy robili wszystko, by nie dopuścić obrońców życia i rodziny do uczestnictwa szczytu, nasz głos wybrzmiał tam w pełni. Dzięki naszemu zaangażowaniu, udało się stworzyć koalicję sprzeciwiającą się ideologicznym postanowieniom konferencji, która zablokowała wpisanie radykalnych postulatów do postanowień końcowych szczytu.

2020
2020

Tak dla rodziny, nie dla gender

Ratyfikacja przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej była poważnym ciosem w instytucję rodziny. Konwencja jest też pierwszym dokumentem wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, w którym pojawiło się słowo „gender”, negujące biologiczny podział płci na męską i żeńską. Dlatego razem z szeroką koalicją organizacji pozarządowych powołaliśmy obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Wspólnie zebraliśmy ponad 150 tys. podpisów pod postulatem wypowiedzenia genderowej Konwencji stambulskiej i zastąpienia jej przygotowaną przez prawników Ordo Iuris Konwencją o Prawach Rodziny.

2020
2020

Trybunał Konstytucyjny zakazuje aborcji eugenicznej

Zwieńczeniem wieloletniej walki o podniesienie standardu ochrony życia w Polsce był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał eugenicznych praktyk w polskich szpitalach. Przed posiedzeniem Trybunału złożyliśmy opinię amicus curiare oraz anglojęzyczną opinię podpisaną przez 31 organizacji pro-life z całego świata. Nasza opinia została przywołana zarówno podczas rozprawy, jak i w treści uzasadnienia wyroku, stwierdzającego, że aborcja eugeniczna jest sprzeczna z Konstytucją RP.

2020
2020

Deklaracja Konsensusu Genewskiego

Gdy polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność aborcji eugenicznej z Konstytucją RP, w Waszyngtonie miało miejsce podpisanie Deklaracji Konsensusu Genewskiego. Byliśmy jedyną organizacją pozarządową z Europy zaproszoną przez amerykański rząd do udziału w podpisaniu Deklaracji, w ramach której ponad 30 państw z całego świata stanęło między innymi w obronie życia i prawdziwych praw kobiet.

2020
2020

Wyrok Sądu Najwyższego uniewinniający drukarza z Łodzi, który odmówił druku plakatów LGBT

Sąd Najwyższy potwierdził niewinność pana Adama – drukarza z Łodzi, który został skazany przez sądy obu instancji za odmówienie druku materiałów promujących organizację LGBT. Po wieloletniej batalii sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności przepisu, na podstawie którego skazano drukarza i nakazał ustawodawcy zmianę prawa w tym zakresie. Po 5 latach walki, Sąd Najwyższy uchylił ostatecznie wyroki skazujące obwinionego i umorzył postępowanie, oczyszczając drukarza z wszelkich zarzutów.

2021
2021

Otwarcie Collegium Intermarium

W 2021 r. powołaliśmy do życia Collegium Intermarium – elitarną uczelnię wyższą, będącą unikalną przestrzenią autentycznie wolnej debaty akademickiej. W międzynarodowej konferencji inaugurującej powstanie Collegium głos zabrało ponad 40 wybitnych prawników, sędziów, naukowców, polityków i publicystów z całego świata. O wydarzeniu informowały największe światowe agencje informacyjne takie jak „Associated Press” i „Reuters” oraz media takie jak „New York Times”, „Washington Post” „Fox News” i redakcje z Niemiec, Francji, Włoch, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Ukrainy, a nawet Indii.

2021
2021

Zatrzymanie wulgarnej edukacji seksualnej w Gdańsku

We współpracy ze Stowarzyszeniem Odpowiedzialny Gdańsk doprowadziliśmy do zakończenia w 2021 roku programu wulgarnej edukacji seksualnej „Zdrovve love”, który – jak przyznawali gdańscy radni – zakończył się porażką ze względu na działania Ordo Iuris. To efekt kilku lat pracy analitycznej naszych prawników oraz kampanii informacyjnej na temat zagrożeń płynących z obecności wulgarnych seksedukatorów w szkołach.

2021
2021

Pomoc prawna ofiarom lockdownu

Okresowi epidemii COVID-19 towarzyszyła fala bezprawnych ograniczeń praw i wolności obywatelskich. Nasi prawnicy udzielili ponad 1000 porad prawnych związanych z obostrzeniami pandemicznymi. Dokonaliśmy szeregu analiz rządowych aktów normatywnych wskazując na liczne naruszenia Konstytucji, a także przygotowaliśmy szereg praktycznych i przystępnych poradników prawnych – między innymi dla przedsiębiorców, parafii, kapelanów czy poradników, odpowiadających na wątpliwości związane z obowiązkiem szczepień przeciwko COVID-19. Rok później, wydaliśmy największą w Polsce, kompleksową monografię naukową na temat prawnych, medycznych i ekonomicznych skutków pandemicznych obostrzeń sanitarnych.

2021
2021

Memorandum dla szpitali po wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego narosło wiele mitów, a aborcjoniści rozpowszechniali kłamstwa na temat jego skutków. Lekarze byli przekonywani między innymi do tego, że nie mogą podejmować żadnych interwencji w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ciężarnej kobiety. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przygotował memorandum tłumaczące rzeczywiste skutki wyroku TK, które trafiło do wszystkich polskich szpitali z odziałem ginekologicznym.

2022
2022

Seria zwycięstw przed Sądem Najwyższym w obronie działaczy pro-life

Po prawie 10 latach walki i ponad 150 zwycięstwach sądowych, odnosimy ostateczne zwycięstwo w walce o wolność słowa dla działaczy pro-life. Rok 2022 był pod tym względem przełomowy. Uzyskaliśmy 4 wyroki Sądu Najwyższego, potwierdzające, że obrońcy życia maja prawo do ukazywania prawdy o wstrząsającym przebiegu i skutkach aborcji. Dzięki temu aborcjoniści pogodzili się ze swoją porażką i powoli rezygnują ze ścigania pro-liferów po sądach.

2022
2022

Prof. Budzyńska obroniona

Po 4 latach doprowadziliśmy do ostatecznego oczyszczenia z wszelkich zarzutów dyscyplinarnych prof. Ewę Budzyńską, która została wcześniej ukarana karą nagany za mówienie prawdy o tym, że nienarodzony człowiek to „dziecko”, a małżeństwo to „związek kobiety i mężczyzny”. W międzyczasie Pani Profesor, od początku wspierana przez Ordo Iuris, stała się ikoną walki o wolność akademicką, a jej głośna sprawa przyczyniła się do zapewnienia wolności akademickiej także innym naukowcom. Na kanwie tej sprawy, przyjęto opartą o nasz projekt nowelizację prawa oświatowego, które zabrania dziś ścigania pracowników akademickich za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

2022
2022

Bezprawnie zwolniony pracownik IKEA przywrócony do pracy

Pod koniec 2022 r. uzyskaliśmy wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw, jakimi zajmował się Instytut. Dzięki interwencji prawników Ordo Iuris, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty przywrócił do pracy Janusza Komendę – pracownika salonu meblowego IKEA, który został zwolniony za to, że nie chciał brać udziału akcji promującej postulaty ruchu LGBT powołując się przy tym na cytaty z Pisma Świętego. Cała sprawa była kluczowa dla wszystkich osób wierzących w Polsce, ponieważ sąd potwierdził prawo pracowników do wyrażania własnych przekonań w miejscu pracy.

2022
2022

Zwycięstwo z Fundacją Batorego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Po 5 latach odnieśliśmy ostateczne zwycięstwo w procesie o jawność zagranicznego finansowania. W sporze z założoną przez George’a Sorosa i reprezentowaną przez największą kancelarię prawniczą na świecie Fundacją Batorego, Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację prawnikom Ordo Iuris i zobowiązał Fundację do ujawnienia szczegółów dystrybucji tzw. funduszy norweskich, które trafiały przez lata głównie do organizacji propagujących aborcję i radykalne ideologie.

2023
2023

Gala Lwów Ordo Iuris

W roku 2023 świętowaliśmy okrągłą, 10-tą rocznice powołania do życia Instytutu Ordo Iuris. Z tej okazji zorganizowaliśmy galę rozdania Lwów Ordo Iuris, podczas której nagrodziliśmy osoby najbardziej zasłużone dla obrony życia, rodziny, wolności, kultury i chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Galę poprzedziła międzynarodowa konferencja naukowa na temat kulturowych aspektów polityki rodzinnej, na którą zaprosiliśmy ekspertów nie tylko z Polski, ale też ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Węgier.

2023
2023

Ordo Iuris International w Nowym Jorku

Aby wzmocnić naszą aktywność na arenie międzynarodowej, sformalizowaliśmy powstanie Ordo Iuris International w Nowym Jorku, dzięki czemu będziemy pierwszą konserwatywną organizacją pozarządową w Europie, której przedstawiciel będzie na stałe uczestniczył w kluczowych pracach ONZ. Podczas szeregu spotkań z amerykańskimi partnerami nawiązaliśmy współpracę z kluczowymi amerykańskimi think-tankami i organizacjami społecznymi oraz ideowymi mediami.

2023
2023

Latarnik Parlamentarny Ordo Iuris

Aby pomóc Polakom, przywiązanym do życia, rodziny i wolności, w decyzji przy urnie wyborczej, przygotowaliśmy Latarnik Parlamentarny Ordo Iuris – sprawne i obiektywne narzędzie weryfikacji przedwyborczych obietnic i deklaracji. Przeanalizowaliśmy w nim szczegółowo, w jaki sposób głosowali posłowie dwóch ostatnich kadencji w 12 głosowaniach kluczowych dla obrony życia, rodziny i wolności.

Na podstawie jasnych, obiektywnych, konkretnych kryteriów, stworzyliśmy ranking posłów, którzy swoje deklaracje o wierności fundamentalnym wartościom naszej cywilizacji popierają także swoimi czynami.