Poznaj historię Ordo Iuris

2013
2013

Pierwsza skuteczna interwencja. Dzieci wracają do domu

To był nasz pierwszy sukces na sali sądowej. Już dwa tygodnie po oficjalnym zarejestrowaniu działalności, udzieliliśmy pomocy prawnej samotnej matce, której odebrano 3 dzieci – bez wyroku sądu i z naruszeniem przepisów. Kobiecie odmówiono nawet przyznania pełnomocnika z urzędu. Dopiero kompleksowe wsparcie prawników Ordo Iuris doprowadziło do tego, że warszawski sąd rejonowy zakończył kilkumiesięczną gehennę Pani Katarzyny i pozwolił dzieciom wrócić do rodzinnego domu.

2014
2014

Raport: Czy ratyfikować Konwencję Stambulską?

Instytut Ordo Iuris był pierwszym polskim think-tankiem, który w merytoryczny sposób przeanalizował treść genderowej  Konwencji Stambulskiej. Przygotowaliśmy wówczas obszerny raport, który ukierunkował polską debatę publiczną na temat zwodniczego dokumentu Rady Europy, prowadząc ostatecznie do tego, że Premier RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności genderowej konwencji z Konstytucją RP.

2015
2015

Raport: Jakiej polityki prorodzinnej potrzebuje Polska?

Polska od lat zmierza nieuchronnie w stronę demograficznej katastrofy. Doświadczenia państw europejskich wskazują, że odpowiednio skonstruowane instrumenty polityki rodzinnej mogą przyczynić się do wzrostu dzietności. Dlatego przygotowaliśmy obszerny raport, w którym przeanalizowaliśmy sytuację oraz politykę demograficzną Polski i innych krajów europejskich, przedstawiając jednocześnie propozycje kompleksowych zmian systemowych. Raport zainicjował debatę publiczną na temat skutecznych instrumentów polityki prorodzinnej, której efektem były wprowadzane później rządowe programy wspierające rodziny. 

2016
2016

Międzynarodowa konferencja naukowa: Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja

W XXI wieku zagadnienie małżeństwa zaczyna się coraz bardziej rozmywać, również w wymiarze prawnym. Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest tożsamość małżeństwa, Instytut Ordo Iuris we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował dwudniową międzynarodową konferencję naukową poświęconą tej problematyce, w której uczestniczyli prelegenci z całego świata.

2016
2016

Prawnicy Ordo Iuris przeciwko przemocy domowej

Prawnicy naszego Instytutu zajmują się wieloma sprawami rodzinnymi, z którymi często wiążą się prawdziwe ludzkie dramaty. Dzięki interwencji naszych prawników udało się pomóc pani Joannie i uchronić jej dziecko przed ojcem przemocowcem, wobec którego organy publiczne były bezradne. Jej szczere wyznanie chwyta za serce.

2017
2017

Konferencja międzynarodowa: Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej

Wiele procesów w dzisiejszym społeczeństwie działa na niekorzyść rodziny. Osłabia jej jedność i znaczenie. Wraz z coraz bardziej rozbudowanymi regulacjami, mającymi zapewnić pomoc rodzinie można zaobserwować rosnącą ingerencję państwa w jej funkcjonowanie. Zapisy prawne, w tym konstytucyjne, dotyczące rodziny i małżeństwa są często w błędny sposób interpretowane, a to rodzi konsekwencje w postaci niewłaściwej polityki rodzinnej. Międzynarodowe grono prelegentów omówiło zagadnienia i problemy związane ze współczesną polityką rodzinną, które stają się coraz bardziej naglące i wymagają skutecznych i przemyślanych rozwiązań, służących wzmocnieniu rodziny.

2017
2017

Norweżka Silje Garmo znajduje azyl w Polsce

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris stanęli w obronie Silje Garmo, która uciekła z Norwegii przed nieuzasadnioną ingerencją w jej życie rodzinne ze strony norweskiego urzędu do spraw dzieci Barnevernet. Przez kilka lat Instytut Ordo Iuris walczył o prawo Norweżki do wychowywania własnego dziecka. Ostatecznie sprawa zakończyła się naszym pełnym sukcesem. Silje Garmo i mała Eira zostały pierwszymi Norweżkami, które po II Wojnie Światowej uzyskały azyl polityczny w innym kraju.

2018
2018

Raport: Opieka nad dziećmi do 3 roku życia w Polsce i na świecie. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne

Polski system opieki nad dziećmi do lat 3 należy do najmniej efektywnych oraz w najniższym stopniu odpowiadającym potrzebom deklarowanym przez rodziców. Polska pozostaje w czołówce krajów, gdzie wspierana przez państwo opieka żłobkowa stanowi podstawę systemu opieki nad najmłodszymi dziećmi. Dlatego eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali kompleksowy raport, w którym wskazaliśmy na najbardziej efektywne i najlepiej oceniane przez rodziców systemy opieki nad dziećmi do 3. roku życia w Polsce i na świecie oraz przeanalizowaliśmy, w jaki sposób państwowe systemy wsparcia opieki nad dziećmi wpływają na demografię. Raport zawiera także rekomendacje możliwych zmian prawnych i modyfikacji instrumentów polityki społecznej.

2018
2018

Konwencja o Prawach Rodziny

Chcąc stworzyć alternatywę dla genderowej Konwencji stambulskiej, prawnicy Ordo Iuris przygotowali projekt Konwencji o Prawach Rodziny, którą zaprezentowaliśmy w Parlamencie Europejskim oraz na konferencjach we Francji, w Rumunii, w Chorwacji i na Słowacji, a nawet na forum ONZ w Nowym Jorku. Nasz projekt został poparty przez polskiego ministra spraw zagranicznych, włoskiego ministra rodziny oraz przez kilkadziesiąt organizacji społecznych i eksperckich z Niemiec, Norwegii, Węgier czy Bułgarii.

2019
2019

Konferencja: Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka

Konwencja o Praw Dziecka to jedno z największych osiągnięć Polski na forum ONZ. Niemal cały świat przyjął zaproponowane przez Polskę rozwiązania w kwestii ochrony praw dziecka. Z okazji 30-lecia przyjęcia Konwencji Praw Dziecka Instytut Ordo Iuris wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowały międzynarodową konferencję naukową poświęconą ochronie instytucji rodziny oraz praw dziecka.

2019
2019

Samorządowa Karta Praw Rodzin

Gdy Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział przyjęcie ideologicznej „Deklaracji LGBT+”, nie tylko przeciwstawiliśmy się ideologicznym postulatom dokumentu ale też przygotowaliśmy projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin – prorodzinnej uchwały dla polskich gmin, powiatów i województw. Naszą uchwałę przyjęło do dziś ponad 40 wspólnot samorządowych z całego kraju.

2019
2019

Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego - urzędnicy mogą odpowiadać za zniesławienie rodziny

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris reprezentowali rodzinę, którym urzędniczki z Tarnowa chciały odebrać bezpodstawnie dzieci, formułując krzywdzące i zawierające nieprawdziwe zarzuty pismo o wgląd w sytuację rodziny. Nasi prawnicy nie tylko interweniowali w sprawie jedności tarnowskiej rodziny, ale również w imieniu rodziców sześciorga dzieci wnieśli prywatny akt oskarżenia w związku z pismem, oskarżając pracowników socjalnych o zniesławienia. Po dwuletniej batalii sądowej, Sąd Najwyższy uznał, że funkcjonariusze publiczni mogą ponosić odpowiedzialność za czyn zniesławienia.

2020
2020

Raport: Prawa dziecka zwrócone przeciw dzieciom?

W Norwegii dochodzi do licznych przypadków naruszania praw dziecka, w których interweniowali prawnicy Ordo Iuris. W odpowiedzi na problem nasz Instytut przygotował raport na temat niesłusznych ingerencji Urzędu ds. Dzieci Barnevernet w życie rodzinne. Pierwsza na świecie kompleksowa publikacja obnażająca patologię norweskiego Urzędu ds. Dzieci Barnevernet zaprezentowała została w Oslo.

2020
2020

Tak dla rodziny, nie dla gender

Ratyfikacja przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej była poważnym ciosem w instytucję rodziny. Konwencja jest też pierwszym dokumentem wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, w którym pojawiło się słowo „gender”, negujące biologiczny podział płci na męską i żeńską. Dlatego razem z szeroką koalicją organizacji pozarządowych powołaliśmy obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Wspólnie zebraliśmy ponad 150 tys. podpisów pod postulatem wypowiedzenia genderowej Konwencji stambulskiej i zastąpienia jej przygotowaną przez prawników Ordo Iuris Konwencją o Prawach Rodziny.

2020
2020

Ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – transkrypcja aktu urodzenia z dwiema “matkami” niezgodna z prawem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę stwierdzającą, że ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego „nie dopuszcza transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci”. Uchwała była w pełni zgodna ze stanowiskiem Ordo Iuris przedstawionym wcześniej sądowi podczas postępowania, w którym braliśmy udział.

2020
2020

Raport: Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?

Jedną z wielu aktywności Instytutu przeciwko genderowej i antyrodzinnej Konwencji stambulskiej był raport dotyczący jej ideologicznego charakteru, niezgodności z polską Konstytucją, uchybień w procesie ratyfikacyjnym oraz błędnej identyfikacji przyczyn przemocy.  W imieniu ponad dwudziestu organizacji pozarządowych z całej Europy oraz 60 tys. obywateli, wystosowaliśmy również petycję do Komisji Europejskiej, o zaprzestanie prób przeforsowania radykalnych postulatów Konwencji na poziomie Unii Europejskiej.

2021
2021

Wspieramy dzieci z zespołem Aspergera

W ostatnich latach kilkukrotnie doprowadziliśmy do przywrócenia pełni praw rodzicom dzieci z zespołem Aspergera. Wcześniej ograniczano im władzę rodzicielską, błędnie uznając objawy choroby za przejaw problemów w domu.

2021
2021

Dzięki Ordo Iuris, dziewięcioro dzieci wróciło do rodziców

Po interwencji Ordo Iuris do domu wróciło dziewięcioro dzieci, odebranych wcześniej matce i pochopnie umieszczonych w domu dziecka, pomimo tego, że sytuację rodzinną ocenili pozytywnie pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele miasta, służby zdrowia i policji.

2021
2021

Raport: Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce

5 mld 699 mln zł. – to minimalny koszt, jaki państwo polskie poniosło w 2019 roku w związku z rozpadem polskich rodzin. Eksperci Ordo Iuris, Collegium Intermarium oraz Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowali pierwszy w Polsce i czwarty na świecie raport szczegółowo analizujący ekonomiczne koszty rozbicia rodzin.

2022
2022

Opinia ws. skutecznej weryfikacji oświadczeń o samotnym rodzicielstwie

Zareagowaliśmy na problem zgłoszony nam przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy skarżyli się na częstą praktykę składania fałszywych oświadczeń o samotnym rodzicielstwie przez rodziców żyjących w nieformalnych związkach. Do Ministerstwa Edukacji i Nauki trafiła przygotowana przez prawników Ordo Iuris opinia prawna, w której apelowaliśmy o wprowadzenie skutecznego mechanizmu weryfikacji oświadczeń o samotnym rodzicielstwie.

2022
2022

Instytut Ordo Iuris wyróżniony podczas Światowego Kongresu Rodzin w Meksyku

Podczas XIV edycji Światowego Kongresu Rodzin w Meksyku nasz Instytut został zaproszony do udziału w jednym z paneli dyskusyjnych i wyróżniony za działalność w obszarze wsparcia rodziny.

2022
2022

Ordo Iuris przeciwko Genderowej „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej na Uniwersytetach

Prawnicy Ordo Iuris odpowiedzieli na genderowy projekt „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”, który został przyjęty przez Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stwierdzono w nim między innymi, że zwracanie się do drugiej osoby zgodnie z jej płcią biologiczną może być… formą molestowania. Eksperci Ordo Iuris przygotowali analizę prawną dokumentu, w której wykazaliśmy, że jej rozwiązania naruszają szereg aktów prawa krajowego i międzynarodowego.

2023
2023

Pięcioro dzieci wróciło do domu

Dzięki interwencji prawników Instytutu Ordo Iuris, do domu wróciły dzieci Pani Eweliny, która najpierw musiała mierzyć się z dramatem przemocy domowej, a potem z utratą dzieci. Dzieci, wśród których najmłodsze miało zaledwie półtora roku, trafiły do trzech różnych placówek opiekuńczych. Po naszej interwencji, najpierw warszawski sąd rejonowy wydał decyzję o zwolnieniu dzieci z domów dziecka, a później zakończył postępowanie.

2023
2023

Dramat Polaków, którzy uciekli z Norwegii. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

Pomogliśmy polskiej rodzinie, która musiała uciekać z Norwegii przed tamtejszym, niesławnym urzędem ds. dzieci Barnevernet. Po fałszywych oskarżeniach o przemoc domową, dzieci trafiły do pieczy zastępczej na 1,5 roku. Po powrocie do domu dzieci były wychudzone i miały ewidentne objawy stresu pourazowego, a jedna z córek doświadczała przemocy w ośrodku dla nieletnich. Gdy tylko dzieci wróciły do domu – rodzina natychmiast opuściła Norwegię i wróciła do Polski. Ale urzędnicy Barnevernet nie odpuścili. Mimo zakończenia postępowania, wystosowali do polskich władz pismo, w którym wyrazili zaniepokojenie sytuacją rodziny. W efekcie, Sąd Rejonowy w Braniewie wszczął z urzędu sprawę rodzinną, a rodzinę zaczął odwiedzać kurator. Dzięki pomocy prawników Ordo Iuris, którzy reprezentowali rodzinę przed polskim sądem, Sąd Rejonowy w Braniewie uznał, że nie ma podstaw do ingerencji we władzę rodzicielską.