Poznaj historię Ordo Iuris

2016
2016

Powołanie Centrum Wolności Religijnej

W 2016 r. zainaugurowaliśmy działalność pierwszego w Polsce Centrum Wolności Religijnej, które do dziś monitoruje, raportuje i interweniuje w coraz częstszych przypadkach dyskryminacji, agresji i przestępstw z nienawiści do chrześcijan w Polsce.

2017
2017

Instytut Ordo Iuris przeciwko obrazoburczej “Klątwie”

Wystawiona w Teatrze Powszechnym „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljića była jedną z pierwszych i do dziś najgłośniejszych bluźnierczych, chrystianofobicznych prowokacji. W ramach spektaklu, na scenie dochodziło między innymi do ścinania krzyża, imitowania aktu seksualnego z figurą św. Jana Pawła II oraz zakładania posągowi papieża pętli wisielczej. W trakcie przedstawienia znieważano również flagę Państwa Watykańskiego oraz odgrywano scenę nawoływania publiczności do zbiórki pieniędzy na zabicie Jarosława Kaczyńskiego. Po naszej interwencji, prokuratura wszczęła postępowania w sprawie obrazy uczuć religijnych oraz nawoływania do nienawiści i do popełnienia przestępstwa. O całej sprawie poinformowaliśmy także Sekretarza Generalnego Rady Europy.

2018
2018

Monografia „Wolność religijna. Wybrane zagadnienia”

„Wolność religijna. Wybrane zagadnienia” – pod takim tytułem ukazała się w 2018 roku kompleksowa monografia naukowa na temat współczesnych zagrożeń dla wolności religii oraz wolności sumienia w Polsce. Przygotowana we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie publikacja opisywała filozoficzne, społeczne i prawne podstawy wolności religijnej, zagadnienia związane z klauzulą sumienia oraz konkretne przypadki naruszeń wolności religijnej w Polsce.

2019
2019

Ordo Iuris przypomina, że w szkole ma prawo wisieć krzyż

Gdy w Polsce tempa nabierała walka z krzyżami wiszącymi w polskich szkołach, nasi eksperci opublikowali opinię, która przypomina o konstytucyjnym przywiązaniu Polski do kultury chrześcijańskiej oraz prawie do ekspozycji krzyża w placówkach edukacyjnych. Opinia ta powstała w odpowiedzi na liczne prośby rodziców zaniepokojonych eliminacją krucyfiksów z przestrzeni szkolnej ich dzieci.

2019
2019

Ocenzurowani za naukę kościoła

Broniąc wolności słowa w internacie, nie boimy się walki z globalnymi gigantami. Reprezentując redaktora naczelnego Tygodnika Do Rzeczy Pawła Lisickiego wytoczyliśmy pozew przeciwko właścicielowi serwisu Youtube za ocenzurowanie programu, w którym dziennikarz przedstawił nauczanie Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu. 

2020
2020

Poradnik: Jak postępować w przypadku ataków na symbole religijne

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej doszło do znacznej eskalacji ataków na wspólnotę chrześcijańską w Polsce, która była skutkiem akcji „Słowo na niedzielę” i protestów organizowanych m.in. przez „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Prawnicy Ordo Iuris świadczyli wówczas bezpłatną pomoc prawną ofiarom ataków. Pomogliśmy w przygotowaniu kilkudziesięciu zawiadomień do prokuratury. Przygotowaliśmy także praktyczny poradnik prawny dotyczący tego, co powinien zrobić świadek takiego ataku.

2020
2020

Ordo Iuris w obronie wolności do wychowania dzieci według religii katolickiej

Dzięki naszej interwencji, Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał pełnię władzy rodzicielskiej rodziców, którzy mieli być objęci nadzorem kuratora. Przyczyną orzeczenia sądu pierwszej instancji była nierzetelna opinia biegłych, zawierająca krytykę katolickiego wychowania dzieci. Sąd apelacyjny nie znalazł podstaw do ingerencji we władzę rodzicielską rodziców trójki małoletnich.

2021
2021

Poradnik: W służbie chorym i potrzebującym - dla kapelanów szpitalnych

Obostrzenia związane ze stanem epidemii przeszkodziły wielu pacjentom w swobodnym korzystaniu z opieki duszpasterskiej. W 2020 oraz 2021 roku Instytut Ordo Iuris podejmował interwencje w przypadku utrudniania chorym realizowania ich prawa do posługi kapelana. W związku ze zgłoszeniami ze strony pacjentów i ich rodzin oraz personelu medycznego i duchownych, Instytut przygotował poradnik dotyczący posługi duszpasterzy służby zdrowia w czasie epidemii.

2021
2021

Uruchomienie programu “Murem za Wielkimi Polakami”

Ostatnie lata obfitują w obrzydliwe ataki na dwóch, duchowych ojców polskiej niepodległości i wolności. Św. Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński poświęcili życie dla Ojczyzny oraz wspólnoty chrześcijańskiej, jaką jest Kościół Powszechny. Instytut Ordo Iuris staje w ich obronie, czego przykładem są między innymi pozwy przeciwko politykom: Joannie Senyszyn oraz Robertowi Biedroniowi.

2022
2022

W obronie rodzin zamordowanych kapłanów

W 2021 roku podczas wieczornego spaceru w parku został zamordowany zakonnik z Siedlec. W 2022 roku udało się zidentyfikować sprawcę i postawić zarzuty podejrzanemu o popełnienie morderstwa. Instytut Ordo Iuris reprezentuje  siostrę zamordowanego księdza, która jako osoba najbliższa wykonuje jego prawa jako pokrzywdzonego. Uczestniczyliśmy też w postępowaniu, w którym Sąd Apelacyjny w Łodzi zaostrzył wyrok dla zabójcy ks. Adama Myszkowskiego, zaatakowanego kostką brukową przy plebanii. Prawnicy Ordo Iuris od początku zaangażowali się w sprawę, składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz biorąc udział w postępowaniu w charakterze organizacji społecznej.

2022
2022

Radykalna lewicowa prowokatorka odwołana z funkcji dyrektora Teatru Dramatycznego

Zareagowaliśmy na antykościelną prowokację Moniki Strzępki, która w ramach inauguracji swojej kadencji na stanowisku dyrektora warszawskiego Teatru Dramatycznego, zorganizowała bluźnierczą demonstrację, zakończoną wystawieniem w holu Teatru rzeźby „Wilgotnej Pani”, czyli złotej waginy stylizowanej na podobieństwo figury Maryi. Skierowaliśmy do Wojewody Mazowieckiego wniosek o stwierdzenie nieważności zarządzenia prezydenta Warszawy, który powołał Monikę Strzępkę na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego. Wojewoda przychylił się do naszej argumentacji, unieważniając decyzję Rafała Trzaskowskiego.

2022
2022

Bezprawnie zwolniony pracownik IKEA przywrócony do pracy

Pod koniec 2022 r. uzyskaliśmy wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw, jakimi zajmował się Instytut. Dzięki interwencji prawników Ordo Iuris, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty przywrócił do pracy Janusza Komendę – pracownika salonu meblowego IKEA, który został zwolniony za to, że nie chciał brać udziału akcji promującej postulaty ruchu LGBT powołując się przy tym na cytaty z Pisma Świętego. Cała sprawa była kluczowa dla wszystkich osób wierzących w Polsce, ponieważ sąd potwierdził prawo pracowników do wyrażania własnych przekonań w miejscu pracy.

2023
2023

Vademecum katolika

Przygotowaliśmy Vademecum katolika – przystępny zbiór praktycznych poradników prawnych, które udostępniamy bezpłatnie na naszej stronie internetowej. Wśród nich znalazł się między innymi poradnik dla świadków ataków na symbole religijne i miejsca kultu, poradnik dotyczący wolności sumienia i wyznania w miejscu pracy, poradnik dla kapelanów służby zdrowia, poradniki dla rodziców i nauczycieli dotyczące ich praw w systemie edukacji oraz poradnik dla rodziców na temat pochówku dzieci utraconych przed narodzeniem.

2023
2023

„Gdy piłują Chrześcijan” – cykl esesjów prawno-społeczno-historycznych

W odpowiedzi na kolejne niepokojące postulaty ograniczania zagwarantowanej konstytucyjnie wolności wyznania w Polsce, przygotowaliśmy także esejów prawno-społeczno-historycznych „Gdy piłują chrześcijan…”, w których pokazywaliśmy – na historycznych przykładach Francji, Irlandii i Meksyku – do czego może prowadzić bierność chrześcijan i społeczne przyzwolenie na ograniczanie ich praw. Szczegółowo przeanalizowaliśmy także antykatolickie postulaty polskiej lewicy pod względem ich zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym.