Poznaj historię Ordo Iuris

2014
2014

Pierwsze sądowe zwycięstwo w obronie mówienia prawdy o aborcji

W 2014 r. odnieśliśmy pierwsze zwycięstwo w batalii o zagwarantowanie konstytucyjnej wolności słowa obrońcom życia, którzy publicznie mówią, że aborcja jest zabójstwem człowieka. Po raz pierwszy zwyciężyliśmy w imieniu działaczy Fundacji Pro – Prawo do Życia z Opoczna, którzy zorganizowali antyaborcyjną wystawę „Wybierz Życie”.

2014
2014

Ordo Iuris w obronie prof. Bogdana Chazana oraz wolności sumienia

Stanęliśmy w obronie prof. Bogdana Chazana – dyrektora Szpitala św. Rodziny w Warszawie, który odmówił wykonania aborcji, powołując się na „klauzulę sumienia”. W efekcie, lekarz stracił pracę i stał się obiektem agresywnej nagonki medialnej. Cała sprawa okazała się przełomowa w debacie na temat klauzuli sumienia. W 2015 r. sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, który umocnił swoim wyrokiem gwarantowaną w Konstytucji RP wolność sumienia, a w 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę pacjentki prof. Chazana. Doprowadziliśmy też do tego, że radykalni politycy musieli publicznie przepraszać profesora za kierowane wobec niego obelgi.

2015
2015

Działacze LGBT przepraszają dr. Paula Camerona

Stanęliśmy w obronie dr. Paula Camerona – amerykańskiego psychologa, który stał się celem bezprecedensowego ataku ze strony aktywistów LGBT, próbujących zablokować jego wykłady w Polsce. Dzięki naszej interwencji oszczercy, którzy naruszyli dobre imię i renomę naukową amerykańskiego psychologa, zostali zobowiązani do przeprosin.

2015
2015

Międzynarodowa konferencja naukowa: Prawa sumienia pracowników służby zdrowia – teoretyczne uwarunkowania, prawne wyzwania oraz szanse

Pracownicy służby zdrowia stają dziś coraz częściej przed bardzo poważnymi dylematami moralnymi, związanymi z braniem udziału w procedurach medycznych, niezgodnych z ich sumieniem. W efekcie są poddawani presji ze strony przełożonych, a czasem nawet spotykają się z konsekwencjami dyscyplinarnymi swojego sprzeciwu sumienia. W odpowiedzi na ten narastający problem, zorganizowaliśmy na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodową konferencję naukową z udziałem ekspertów z całego świata, aby dyskutować na temat prawnych i praktycznych aspektów korzystania z „klauzuli sumienia”.

2015
2015

Uniewinnienie działaczy pro-life: Jacka Kotuli i Przemysława Sycza

Można krytykować placówki medyczne, w których dokonuje się aborcji – tak wynika z orzeczenia sądu drugiej instancji w sprawie rzeszowskiego szpitala prywatnego Pro Familia przeciwko Jackowi Kotuli oraz Przemysławowi Syczowi, których reprezentowali prawnicy Ordo Iuris. W skutek naszej interwencji, Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił działaczy Fundacji Pro – Prawo do Życia od zarzutu zniesławienia prywatnego rzeszowskiego szpitala Pro Familia.

2016
2016

Powołanie Centrum Wolności Religijnej

Na początku 2016 roku Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zainaugurował działalność pierwszego w Polsce Centrum Wolności Religijnej. Jego misją jest gromadzenie informacji i reagowanie na naruszanie fundamentalnych dla wolnego społeczeństwa wartości, jakimi są wolność religijna i wolność sumienia. W ramach CWR funkcjonuje program ochrony dobrego imienia św. Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. Regularnie monitorujemy także problem przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce i Europie.

2016
2016

Ordo Iuris w obronie łódzkiego drukarza

Prawnicy Ordo Iuris bronili przed sądem łódzkiego drukarza, który został skazany przez sądy obu instancji za odmówienie druku materiałów promujących organizację LGBT. Po wieloletniej batalii spraw trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności przepisu, na podstawie którego skazano drukarza i nakazał ustawodawcy zmianę prawa w tym zakresie.

2016
2016

Ordo Iuris w obronie praw przedsiębiorców

Instytut Ordo Iuris wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi przedsiębiorców, przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości apel o zmianę przepisów funkcjonujących w poprzednim ustroju, dziś godzących w prawa i wolności przedsiębiorców. Pod apelem zebrano ponad 15 tysięcy podpisów. Kilka lat później, w toku prowadzonej przez nas sprawy dotyczącej drukarza, który odmówił druku materiałów promujących LGBT, Trybunał Konstytucyjny uznał treść jednego z przepisów za sprzeczną z Konstytucją RP.

2017
2017

Rebecca Kiessling w Polsce

Rebecca Kiessling, czołowa działaczka ruchu pro-life w USA i prezes fundacji „Save the 1”, w wieku 18 lat dowiedziała się, że jest dzieckiem poczętym w wyniku gwałtu, a żyje tylko dlatego, że ówczesne amerykańskie prawo zakazywało aborcji. Podczas jej pierwszej wizyty w Polsce zorganizowaliśmy cykl spotkań edukacyjnych w całym kraju. Pod presją środowisk proaborcyjnych wiele uczelni zablokowało planowane spotkanie, co spotkało się ze sprzeciwem Instytutu. Dostrzegając problemy z wolnością akademicką w Polsce doprowadziliśmy do wprowadzenia w 2021 roku Pakietu Wolności Akademickiej, wzorowanego na proponowanych przez nas rozwiązaniach.

2017
2017

Ordo Iuris w obronie wolności akademickiej prof. Smyczyńskiego

Wydawnictwo CH BECK, pod wpływem nacisków ruchu LGBT, zapowiedziało weryfikację treści dotyczących małżeństwa w podręczniku „Prawo rodzinne i opiekuńcze”, którego autorem jest uznany autorytet środowiska prawniczego, wybitny naukowiec profesor Tadeusz Smyczyński.  Petycję w obronie Profesora, wyrażającą dezaprobatę dla postawy Wydawnictwa, podpisało w ciągu zaledwie kilku dni ponad 15 tysięcy osób, mimo dwóch ataków hakerskich przeprowadzonych na nasz Instytut. CH BECK ostatecznie zrewidowało swoje pierwotne stanowisko i nie utrudniało publikacji pracy naukowej prof. Smyczkowskiego

2018
2018

Forum Praw i Wolności

9 czerwca 2018 r. zorganizowaliśmy na Stadionie Narodowym Forum Praw i Wolności w 70. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W 11 interdyscyplinarnych panelach tematycznych wzięli udział wybitni prawnicy, sędziowie (w tym sędziowie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego), naukowcy, dziennikarze, publicyści, społecznicy, urzędnicy i przedsiębiorcy, którzy rozmawiali na temat istoty i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich. List do uczestników Forum skierował Prezydent Andrzej Duda. 

2018
2018

Monografia: Wolność religijna. Wybrane zagadnienia

Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowały monografię poświęconą współczesnym zagrożeniom dla wolności religii oraz wolności sumienia.  Publikację cechuje interdyscyplinarne ujęcie – wśród autorów są prawnicy, socjologowie i teologowie.

2018
2018

Ordo Iuris przeciwko cenzurze w sieci

Ordo Iuris przedstawiło  projekt ustawy mającej zwalczyć problem  cenzury w Internecie. Złożony w Kancelarii Premiera oraz Ministerstwie Cyfryzacji projekt miał zagwarantować wolność słowa w sieciach społecznościowych, gdzie bardzo często dochodzi do nadużyć.

2019
2019

Instytut Ordo Iuris przeciwko radykalnym postulatom warszawskiej karty LGBT+

Zareagowaliśmy na próbę wprowadzenia w Warszawie radykalnej „Deklaracji LGBT+”, która nie tylko wprowadzała ideologię gender do warszawskich szkół czy instytucji kultury, ale też ograniczała wolność pracowników i pracodawców, uzależniając współpracę miasta z podmiotami prywatnymi od wspierania przez nie politycznych roszczeń ruchu LGBT i zakładała stworzenie „tęczowych sieci pracowniczych”, premiujących zaangażowanych ideologicznie przedsiębiorców. Także dzięki naszej aktywności Prezydent Warszawy musiał wycofać się ze realizacji swoich planów.

2019
2019

Przewodnik: Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem

Szkoła staje się polem bitwy prowadzonej przez ideologie wrogie człowiekowi. Zarówno uczniowie, jak i ich wychowawcy poddawani są presji, aby porzucić własne przekonania i działać niezgodnie z nauką i własnym sumieniem. Nauczycielom, którzy nie godzą się na postulaty ruchu LGBT coraz częściej grozi się wyrzuceniem z pracy. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował przystępny przewodnik, który stanowi dla nauczycieli merytoryczną podstawę do walki swoje prawa.

2019
2019

Ordo Iuris vs Google

Broniąc wolności słowa w internacie, nie boimy się walki z globalnymi gigantami. Reprezentując redaktora naczelnego Tygodnika Do Rzeczy Pawła Lisickiego wytoczyliśmy pozew przeciwko właścicielowi serwisu Youtube za ocenzurowanie programu, w którym dziennikarz przedstawił nauczanie Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu. 

2020
2020

Analiza ideologicznego projektu ustawy nowelizującego Kodeks karny

Zareagowaliśmy na poselski projekt ustawy, zakładającej dopisanie do Kodeksu karnego genderowych pojęć „orientacji seksualnej”, „tożsamości płciowej” i  „ekspresji płciowej”. W naszej analizie wykazaliśmy, że wprowadzenie w życie proponowanych przepisów mogłoby poważnie ograniczyć wolność słowa i wolność prowadzenia rzeczowej debaty publicznej na tematy związane z płciowością, małżeństwem, rodziną czy wychowaniem. Ostatecznie projekt upadł.

2020
2020

Raport: Lista najważniejszych ograniczeń wolności akademickiej w Polsce

Podjęliśmy kroki zmierzające do systemowego zahamowania cenzury ideologicznej coraz silniej prowadzonej przez aborcjonistów i działaczy LGBT na polskich uczelniach. Nie tylko opublikowaliśmy raport o najważniejszych naruszeniach wolności akademickiej w ostatnich latach, ale przede wszystkim przedstawiliśmy założenia ustawy wzmacniającej ochronę wolności słowa i badań naukowych na polskich uczelniach. Rok później Prezydent RP podpisał Pakiet Wolności Akademickiej, który w znacznej mierze był zgodny z naszymi postulatami.

2020
2020

Wyrok Sądu Najwyższego uniewinniający drukarza z Łodzi, który odmówił druku plakatów LGBT

Sąd Najwyższy potwierdził niewinność pana Adama – drukarza z Łodzi, który został skazany przez sądy obu instancji za odmówienie druku materiałów promujących organizację LGBT. Po 5 latach sądowej batalii Sąd Najwyższy uchylił ostatecznie wyroki skazujące obwinionego i umorzył postępowanie, oczyszczając drukarza z wszelkich zarzutów.

2021
2021

Pomoc prawna ofiarom lockdownu

Okresowi epidemii COVID-19 towarzyszyła fala bezprawnych ograniczeń praw i wolności obywatelskich. Nasi prawnicy udzielili ponad 1000 porad prawnych związanych z obostrzeniami pandemicznymi. Dokonaliśmy szeregu analiz rządowych aktów normatywnych wskazując na liczne naruszenia Konstytucji, a także przygotowaliśmy szereg praktycznych i przystępnych poradników prawnych – między innymi dla przedsiębiorców, parafii, kapelanów czy poradników, odpowiadających na wątpliwości związane z obowiązkiem szczepień przeciwko COVID-19. Rok później, wydaliśmy największą w Polsce, kompleksową monografię naukową na temat prawnych, medycznych i ekonomicznych skutków pandemicznych obostrzeń sanitarnych.

2021
2021

Poradnik: W służbie chorym i potrzebującym – dla kapelanów szpitalnych

Obostrzenia związane ze stanem epidemii przeszkodziły wielu pacjentom w swobodnym korzystaniu z opieki duszpasterskiej. Instytut Ordo Iuris podejmował interwencje w przypadku utrudniania chorym realizowania ich prawa do posługi kapelana. Z realizowanej przez nas pomocy zrodziła się seria wykładów dla kapelanów szpitalnych z całej Polski oraz dla Komisji Służby Zdrowia i Chorych KEP. W odpowiedzi na liczne zgłoszenia pacjentów i ich rodzin oraz personelu medycznego i duchownych, przygotowaliśmy przygotował poradnik dotyczący posługi duszpasterzy służby zdrowia w czasie epidemii.

2021
2021

Skuteczna obrona wolności słowa w przestrzeni publicznej

Broniąc wolności słowa, przyczyniliśmy się do zablokowania cenzorskich uchwał władz Warszawy, Łodzi i Krakowa, zakazujących poruszania się po mieście furgonetek ukazujących prawdę na temat aborcji oraz postulatów ruchu LGBT. Do argumentacji Instytutu przychylili się zarówno wojewodowie, jak i sądy administracyjne.

2021
2021

Konferencja: Miejsce prawdy w czasach “cancel culture”

Pierwszy rok akademicki na Collegium Intermarium rozpoczął się międzynarodową konferencją naukową z udziałem naukowców i polityków z wielu krajów. Konferencja miała na celu ukazanie wyzwań stojących przed światem akademickim w dobie tzw. cancel culture, czyli ideologicznych ataków na wolność debaty naukowej i głoszenia poglądów.

2022
2022

Monografia: Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią COVID-19

Lata 2020-2022 to czas dyskusji na temat zasadności i zgodności z prawem regulacji wprowadzanych w związku epidemią COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 roku oficjalnie uznała szerzenie się tej choroby za pandemię. Już dwa dni później w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego a tydzień później stan epidemii, który trwał nieprzerwanie do 16 maja 2022 roku. W przygotowywanej przez Instytut Ordo Iuris monografii naukowej, wraz z szerokim gronem ekspertów o zróżnicowanych poglądach, oceniliśmy wprowadzone w tym czasie obostrzenia z punktu widzenia prawnego, medycznego i ekonomicznego.

2022
2022

Seria zwycięstw przed Sądem Najwyższym w obronie działaczy pro-life

Po prawie 10 latach walki i ponad 130 zwycięstwach sądowych, odnosimy ostateczne zwycięstwo w walce o wolność słowa dla działaczy pro-life. Rok 2022 był pod tym względem przełomowy. Uzyskaliśmy 4 wyroki Sądu Najwyższego, potwierdzające, że obrońcy życia mają prawo do ukazywania prawdy o wstrząsającym przebiegu i skutkach aborcji. Dzięki temu aborcjoniści pogodzili się ze swoją porażką i powoli rezygnują ze ścigania pro-liferów po sądach.

2022
2022

Prof. Budzyńska obroniona

Po 4 latach doprowadziliśmy do ostatecznego oczyszczenia z wszelkich zarzutów dyscyplinarnych prof. Ewę Budzyńską, która została wcześniej ukarana karą nagany za mówienie prawdy o tym, że nienarodzony człowiek to „dziecko”, a małżeństwo to „związek kobiety i mężczyzny”. W międzyczasie Pani Profesor, od początku wspierana przez Ordo Iuris, stała się ikoną walki o wolność akademicką, a jej głośna sprawa przyczyniła się do zapewnienia wolności akademickiej także innym naukowcom. Na kanwie tej sprawy, przyjęto opartą o nasz projekt nowelizację prawa oświatowego, które zabrania dziś ścigania pracowników akademickich za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

2022
2022

Bezprawnie zwolniony pracownik IKEA przywrócony do pracy

Pod koniec 2022 r. uzyskaliśmy wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw, jakimi zajmował się Instytut. Dzięki interwencji prawników Ordo Iuris, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty przywrócił do pracy Janusza Komendę – pracownika salonu meblowego IKEA, który został zwolniony za to, że nie chciał brać udziału akcji promującej postulaty ruchu LGBT powołując się przy tym na cytaty z Pisma Świętego. Cała sprawa była kluczowa dla wszystkich osób wierzących w Polsce, ponieważ sąd potwierdził prawo pracowników do wyrażania własnych przekonań w miejscu pracy.

2023
2023

24-letnia studentka wychodzi na wolność

Odnieśliśmy sukces w głośnej sprawie 24-letniej Mariki, która została skazana na 3 lata bezwzględnego więzienia za… nieudaną próbę wyszarpnięcia lnianej torby w barwach flagi LGBT o wartości 15 złotych. Dziewczyna spędziła ponad rok w więzieniu i mogła by spędzić tam kolejne dwa lata, gdyby nie to, że jej bliscy zwrócili się o pomoc do prawników Ordo Iuris. Po naszej interwencji, najpierw Prokurator Generalny zarządził przerwę w odbywaniu kary, a potem Prezydent Andrzej Duda zdecydował o ułaskawieniu dziewczyny.

2023
2023

Głośny poradnik o wolności sumienia

Wobec kolejnych prób ograniczania zagwarantowanej konstytucyjnie wolności sumienia, przygotowaliśmy przystępny poradnik prawny dla pracowników, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów medycznych oraz wykładowców akademickich, których wolność sumienia, słowa czy wyznania jest zagrożona w miejscu pracy. Poradnik odbił się szerokim echem w polskich mediach.